فوم تزریقی پلی یورتان

فوم تزریقی پلی یورتان چیست؟ [توضیحات کامل]

فوم تزریقی پلی یورتان چیست؟ [توضیحات کامل]

یکی از بزرگترین چالش های عایق بندی صنایع مختلف، وجود درزها و ترک هایی است که دسترسی به آن ها بسیار دشوار است. عایق پلی یورتان تزریقی برای رفع این معضل تولید و اجرا می شود....

کپسول دو جزئی تزریق و پاشش پلی یورتان

کپسول دو جزئی تزریق و پاشش پلی یورتان

برای درز بند کردن و هوا بند کردن تمامی حفره ها، درزها و شکاف ها از فوم تزریقی پلی یورتان یا فوم پاششی پلی یورتان استفاده می شود. اجرای هر کدام از این دو روش به ابزارهایی نیاز دارد که مهم ترین آن ها کپسول های دوگانۀ حاوی مایع پلی یورتان است....