عایق صوتی پلی یورتان پاششی

فوم پاششی پلی یورتان صوتی (عایق سلول باز حرارت-صوت)

فوم پاششی پلی یورتان صوتی (عایق سلول باز حرارت-صوت)

عایق صوتی فوم پاششی پلی یورتان از نظر ساختار سلولی دارای سلول باز است و فاصلۀ میان سلول ها با هوا پر شده و به همین دلیل، قابلیت فوق العاده ای در جذب و میرایی صوتی دارد ضمن آنکه به عنوان عایق حرارتی مانع از اتلاف انرژی می شود....