عایق-رطوبتی-پلی-یورتان

فوم پاششی پلی یورتان حرارتی (عایق سلول بسته حرارت-رطوبت)

فوم پاششی پلی یورتان حرارتی (عایق سلول بسته حرارت-رطوبت)

عایق حرارتی پلی یورتان پاششی در دو نوع سلول بسته و سلول باز تولید می شود که نوع سلول بستۀ آن با چگالی متوسط و ضریب مقاومت حرارتی بالا، کارایی فوق العاده ای در پیشگیری از هدررفت انرژی دارد و نیز مانع نفوذ آب و رطوبت است....

عایق حرارتی,صوتی و رطوبتی پلی یورتان

عایق حرارتی,صوتی و رطوبتی پلی یورتان

عایق پلی یورتان در دو نوع سلول بسته و سلول باز تولید و به شکل های پاششی، تزریقی و پیش ساخته اجرا می شود. هر کدام از این انواع با توجه به نیاز کارفرما در زمینۀ عایقکاری حرارت، صوت و رطوبت می تواند مورد استفاده قرار گیرد....