عایق-حرارتی-و-صوتی-پلی-یورتان-پاششی

فوم پاششی پلی یورتان صوتی (عایق سلول باز حرارت-صوت)

فوم پاششی پلی یورتان صوتی (عایق سلول باز حرارت-صوت)

عایق صوتی فوم پاششی پلی یورتان از نظر ساختار سلولی دارای سلول باز است و فاصلۀ میان سلول ها با هوا پر شده و به همین دلیل، قابلیت فوق العاده ای در جذب و میرایی صوتی دارد ضمن آنکه به عنوان عایق حرارتی مانع از اتلاف انرژی می شود....

عایق حرارتی,صوتی و رطوبتی پلی یورتان

عایق حرارتی,صوتی و رطوبتی پلی یورتان

عایق پلی یورتان در دو نوع سلول بسته و سلول باز تولید و به شکل های پاششی، تزریقی و پیش ساخته اجرا می شود. هر کدام از این انواع با توجه به نیاز کارفرما در زمینۀ عایقکاری حرارت، صوت و رطوبت می تواند مورد استفاده قرار گیرد....

عایق حرارتی و صوتی پلی یورتان پاششی

عایق حرارتی و صوتی پلی یورتان پاششی

عایق حرارتی و صوتی پلی یورتان پاششی با دو ساختار سلول بسته و سلول باز به خوبی می تواند مانع از هدر رفت انرژی و انتقال صوت شود....