خرید عایق پلی یورتان پاششی

قیمت فوم پاششی پلی یورتان [قیمت 1402+ویدئو]

قیمت فوم پاششی پلی یورتان [قیمت 1402+ویدئو]

قیمت فوم پاششی از دو بخش قیمت مواد اولیه و دستمزد اجرا تشکیل می شود. قیمت مواد اولیه در حال حاضر بین 150 تا 200 هزار تومان و هزینه اجرا بین 12 تا 30 هزار تومان...